Biuro Rachunkowe Bilans Sp. z o.o. z Rybnika informuje, że sejm na posiedzeniu w dniach 19-22 lipca 2016 r. uchwalił m.in. że od 1 stycznia 2017 r. podatek CIT zostanie obniżony z 19% do 15%. Niższy podatek będą płacić firmy, których roczny obrót (wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 1,2 mln euro.

Rozwiązanie to będzie również dotyczyć podatników CIT rozpoczynających działalność.

Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte m.in. podatkowe grupy kapitałowe.