Biuro Rachunkowe Bilans Sp. z o.o. z Rybnika informuje, że w przypadku otrzymania przez Spółkę dotacji na zakup środka trwałego, dotację taką należy ująć w CIT-8 (w dwóch pozycjach) oraz wykazać w CIT-8/O.

Kwota otrzymanej dotacji przez Spółkę jest przychodem podatkowym (art. 12 ust. 1 pkt 1 updop). Tak więc przychody ze źródeł położonych na terytorium RP, w tym otrzymaną dotację, spółka powinna ująć w poz. 30 CIT-8. Jednakże dotacja na zakup środka trwałego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego zgodnie z  art. 17 ust. 1 pkt 21 updop. Przepis ten stanowi, że kwota otrzymanej dotacji związanej m.in. z zakupem środków trwałych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m updop, jest wolna od podatku.

W konsekwencji dotację tę wykazuje się  w poz. 17 informacji CIT-8/O, skąd – za pośrednictwem poz. 39 tej informacji – trzeba przenieść ją do poz. 46 zeznania CIT-8.