Minister Finansów wydał 9 czerwca br. interpretację ogólną, w której uznał wykonywane przez komorników sądowych czynności, w szczególności egzekucyjne, za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacją tą zmieniono dotychczasowe stanowisko wyrażone w interpretacji ogólnej z 30 lipca 2004 r. sygn.: PP10-812-802/04/MR/1556PP, zgodnie z którą komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników VAT, nie płacili zatem od wykonywanych przez siebie czynności, w szczególności egzekucyjnych, podatku VAT.

Zmianę interpretacji uzasadnia m.in. orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jednocześnie – celem umożliwienia dostosowania się do nowych zasad – objęto komorników ochroną prawną polegającą na zwolnieniu ich z obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu wykonywanych przez nich czynności do końca września br.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów informuje, iż rozpoczęto prace zmierzające do wprowadzenia szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności wykonywanych przez komorników, tak aby obowiązek podatkowy powstawał dla tych czynności z chwilą otrzymania zapłaty. Ponadto w celu ułatwienia komornikom wypełniania nowych obowiązków planowane jest przygotowanie stosownych materiałów informacyjnych dotyczących obowiązków związanych z opodatkowaniem podatkiem VAT wykonywanych przez nich czynności.