Kontrola podatkowa będzie mogła odbyć się w miejscu przechowywania dokumentacji – niekoniecznie w siedzibie przedsiębiorcy lub miejscu prowadzenia przez niego działalności. Taki zapis znajdzie się od przyszłego roku w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Znikną dzięki niemu wątpliwości, czy kontrole podatkowe mogą odbywać się w biurach rachunkowych.

Na dzień dzisiejszy wątpliwości, czy kontrole podatkowe przedsiębiorców korzystających z takich usług księgowych mogą być prowadzone w biurze rachunkowym, to efekt rozbieżności między ustawą o swobodzie działalności gospodarczej a Ordynacją podatkową. Rozbieżności te usuwa nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wchodząca w życie 1 stycznia 2016 r. za sprawą ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. poz.1197).