Znikają przepisy o korekcie kosztów przy braku zapłaty!

Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. W odniesieniu do podatku dochodowego zmiana ta uchyla art. 24d w ustawie o pdof oraz art. 15b w ustawie o pdop i powoduje, że przedsiębiorcy nie będą już zobowiązani, w przypadku niedochowania ustawowych terminów zapłaty w transakcjach kontrahenckich, dokonywać korekty kosztów podatkowych.

Zmiany te wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. i z tym dniem z ustaw o podatku dochodowym zniknie obowiązek dokonywania korekty kosztów przy braku zapłaty. Przepisy przejściowe znowelizowanej ustawy regulują, iż podatnicy, którzy na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów do dnia jej wejścia w życie dokonają zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, będą mogli, po zapłaceniu zobowiązań kontrahentowi, zwiększyć „zwrotnie” koszty uzyskania przychodów.