Więcej jednostek na księdze podatkowej

Biuro Rachunkowe Bilans Sp. z o.o. z Rybnika informuje, że planowane są od przyszłego roku ułatwieniami dla przedsiębiorców, głównie mikro, małych i średnich, poprzez zwiększenie liczby podmiotów, które będą mogły prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Przewidywane jest bowiem zwiększenie limitu przychodów, osiągnięcie którego obliguje do założenia ksiąg rachunkowych, z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro.

Obecnie z możliwości prowadzenia w danym roku obrotowym podatkowej księgi przychodów i rozchodów mogą korzystać osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy były niższe niż równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.