Ewidencja towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia po zmianach w VAT od 1 lipca 2015 r.

W związku z nowelizacją ustawy o VAT, odwrotnym obciążeniem od 1 lipca 2015 r. objęto dodatkowo nowe towary (por. załącznik nr 11 do ustawy o VAT), w tym m.in. złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej (PKWiU ex 24.41.20.0), złoto inwestycyjne, w sytuacji gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania (bez względu na symbol PKWiU) czy biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej (PKWiU ex 32.12.13.0).

Mechanizmem odwrotnego obciążenia objęto też telefony komórkowe (w tym smartfony), komputery przenośne (takie jak: tablety, notebooki, laptopy), konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów (poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT).

Art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT w nowym brzmieniu wskazuje, iż podatnikami są również podmioty nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są trzy warunki:
a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

Nawiązując do powyższego mechanizm odwrotnego obciążenia stosuje się tylko w sytuacji, gdy nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT jest podatnik VAT czynny. Gdy nabywcą ww. towarów jest podatnik objęty zwolnieniem od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, jak również wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT, to rozliczenie takiej transakcji jest dokonywane przez sprzedawcę na zasadach ogólnych.

Źródło: Zeszyty metodyczne rachunkowości nr 13 (397) z 01.07.2015