Czy można odliczyć VAT, gdy na fakturze brak jest NIP nabywcy, czy odliczenie VAT jest możliwe dopiero po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru noty korygującej? 

Biuro Rachunkowe Bilans Sp. .z o.o. z Rybnika wskazuje, że dane, jakie powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura, określa art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Faktura powinna zawierać m.in.: NIP.

Brak NIP nabywcy na fakturze jest brakiem formalnym, który można uzupełnić za pomocą noty korygującej wystawionej przez nabywcę towaru lub usługi.

Brak NIP można uznać za niedostatek faktury, który powinno uzupełnić się poprzez wystawienie noty korygującej. Należy jednak zwrócić uwagę, że żaden przepis ustawy o VAT nie zabrania odliczenia VAT z takiej faktury. Dlatego też jeżeli faktura zawiera dane umożliwiające identyfikację nabywcy (pomimo braku NIP), ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup towaru, pod warunkiem, że zakup ten związany jest z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Niemniej jednak błąd ten powinien zostać poprawiony, poprzez wystawienie noty korygującej.