Biuro Rachunkowe BILANS Sp. z o.o. z Rybnika informuje, iż wydatki na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników, jakie ponosi pracodawca zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1.12.19998 r. oraz Regulaminu pracymogą zostać przez tego pracodawcę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Przepisy te nie określają formy zaopatrzenia pracowników w zalecone okulary. Więc do zapewnienia pracownikom okularów dochodzi zarówno, gdy okulary są zakupione przez pracodawcę (w tym przypadku faktura wystawiona jest na pracodawcę) i przekazane są pracownikom oraz gdy zakupu okularów dokonają sami pracownicy (wtedy faktura wystawiona na pracownika). Gdy faktura wystawiona jest na pracownika pracodawca zwraca na podstawie przedstawionych faktur poniesione wydatki.

Kosztem podatkowym może być również VAT naliczony, wykazany na fakturze za zakup przedmiotowych okularów, który zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie podlega odliczeniu.