Biuro Rachunkowe Bilans Sp. z o.o. z Rybnika informuje,  że od lipca 2016 r. zgodnie z nowym art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej, czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie będzie jednak miała zastosowania, jeżeli korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych osiągniętych z tytułu czynności nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100.000 zł, a w przypadku podatków nierozliczanych okresowo – jeżeli korzyść podatkowa z tytułu czynności nie przekracza 100.000 zł

W podatku VAT zamiast klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wprowadzono zasadę nadużycia prawa.

Nadużyciem prawa jest dokonanie czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy. Tak osiągnięta korzyść majątkowa będzie utracona.