Podatek leśny w 2016 r. będzie minimalnie wyższy

W następnym roku stawka podatku leśnego wyniesie 42,19 zł (za 1 ha lasu). Obecnie jest niższa i wynosi 41,55 zł.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Wczoraj został ogłoszony komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M. P. poz. 1028). Średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 191,77 zł za m3.