Przychody uzyskane ze sprzedaży miodu i innych produktów pszczelarskich z własnej pasieki należy zakwalifikować do przychodów ze źródła jakim jest działalność rolnicza. W konsekwencji oznacza to, że uzyskane z tego tytułu dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 sierpnia 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-207/15/WRz.