Używanie służbowych samochodów do celów prywatnych pracownika

Od 1.1.2015 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono m.in. nowe przepisy ust. 2a, 2b oraz 2c do art. 12. Zgodnie z ust. 2a, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;

2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Natomiast w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych wyżej (ust. 2b).