Biuro Rachunkowe BILANS Sp. z o.o. informuje, że podatnik, który na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej korzysta z firmowego telefonu, może przeprowadzone z tego telefonu służbowe rozmowy i wysłane SMS-y zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów,  ponieważ służą one osiągnięciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła tych przychodów. Jest tym samym spełniony związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesieniem wydatku na tego rodzaju połączenia a prowadzoną działalnością gospodarczą.

UWAGA! Charytatywne SMS-y wysłane w celu wsparcia fundacji lub innych tego typu organizacji, mimo że wysłane ze służbowego telefonu takiego związku nie wykazują, co powoduje, że ich wartość nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów.