Zmiany w ustawie o PDOF dotyczące ulgi na dzieci, w rozliczeniu za 2014 r.

W wyniku zmian wprowadzonych w art. 27f ust. 2 pkt 3 ustawy o PDOF, kwota ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, na:

– trzecie dziecko – wynosi 166,67 zł za każdy miesiąc, czyli w skali roku 2.000,04 zł (dotychczas było to 139,01 zł miesięcznie i 1.668,12 zł w skali roku),

– na czwarte i każde następne dziecko – wynosi 225 zł za każdy miesiąc, czyli w skali roku 2.700 zł (dotychczas było to 185,34 zł miesięcznie i 2.224,08 zł w skali roku).

Z podwyższonych ulg skorzystają zatem podatnicy, którzy wychowują troje i więcej dzieci. Rodzicom z jednym lub dwójką dzieci przysługują ulgi w niezmienionej wysokości.

Nowością jest, że rodzice (opiekunowie prawni), którzy z uwagi na relatywnie niskie dochody, nie będą mogli odliczyć od podatku dochodowego przysługującej im ulgi na dzieci w pełnej wysokości, uzyskali możliwość otrzymania zwrotu kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanej ulgi.