Ministerstwo Finansów uruchomiło bazę weryfikacji podmiotów na potrzeby VAT

Od 1 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany do ustawy o VAT. Jedna ze zmian dotyczy rozszerzenia katalogu towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem. Obecnie mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany jest wyłącznie w sytuacji, gdy nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy będzie podatnik VAT czynny.

Sprzedawcy by móc rozliczyć daną transakcję na zasadach mechanizmu odwróconego obciążenia, powinni zatem m.in. ustalić status nabywcy towaru. W tym celu Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.portalpodatkowy.mf.gov.pl uruchomiło usługę „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT”. Usługa ta – jak wynika z komunikatu resortu z 29 czerwca 2015 r. – skierowana jest w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

W komunikacie tym czytamy:

„(…) Podatnicy będą mogli sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika VAT. Pytający otrzyma 1 z 3 następujących komunikatów:

  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT,
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Usługa daje możliwość wydruku zwracanego komunikatu wskazującego status podmiotu w VAT. Podatnicy nadal będą mogli skorzystać z dotychczasowej możliwości wnioskowania o zaświadczenie z urzędu skarbowego w tym zakresie, czy też telefonicznego kontaktu z urzędem skarbowym w celu potwierdzenia tego statusu. (…)”