Biuro rachunkowe Bilans sp. z o.o. informuje, że od 1.1.2016 r. sprawy związane z VAT podatnicy będą załatwiać  w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania lub siedziby. To, gdzie wykonuje się działalność gospodarczą, przestanie mieć znaczenie.

Bilans sp. z.o.o. uważa, że celem tego rozwiązania jest rozliczanie przez podatnika podstawowych podatków w jednym urzędzie skarbowym (bez względu na rodzaj daniny). Unifikacja obejmie PIT (z wyjątkiem karty podatkowej), CIT i VAT. Dla osób fizycznych – niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy nie – urząd skarbowy właściwy miejscowo będzie ustalany ze względu na miejsce zamieszkania. Pozostałe podmioty będą składać deklaracje i płacić podatek w urzędzie skarbowym właściwym według adresu siedziby. Należy jednak pamiętać, że wybrane kategorie podatników podlegają pod tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe.