Zakup wody lub innych napojów dla pracowników

Biuro Rachunkowe Bilans Sp. z o.o. z Rybnika informuje, że zgodnie z § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy każdy pracodawca zobowiązany jest swoim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje (np. wodę mineralną, soki, kawę, herbatę). Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych (stale lub okresowo) oprócz wody powinien zapewnić inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być odpowiednie do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników.

Zakup taki daje możliwość odliczenia VAT z faktury zakupu, jeśli podatnik wykonuje działalność opodatkowaną. Jednocześnie wydanie pracownikom tych produktów nie podlega opodatkowaniu VAT.