Kosztem uzyskania przychodów nie jest każdy udokumentowany wydatek, lecz ten, który nie jest wymieniony w art. 23 updof i art. 16 ust. 1 updop oraz został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Wśród wydatków, które nie są kosztami uzyskania przychodów, wymienione zostały koszty reprezentacji (usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych). Minister Finansów wydał interpretację ogólną z 25 listopada 2013 r., nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521 w zakresie zaliczania w koszty podatkowe wydatków na drobne poczęstunki, napoje, a także posiłki podawane podczas spotkań biznesowych z kontrahentami, inwestorami i wykonawcami, którą oparł na wydanym wyroku NSA z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11, z którego wynika m.in, że:

  • wskazane w przepisach podatkowych przykładowych koszty reprezentacji (wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, ich okazałość i wytworność), nie zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów i nie jest istotne miejsce ich podawania (w firmie czy poza nią),
  • za wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 updof i art. 16 ust. 1 pkt 28 updop uznaje się te, które są wyłącznym bądź dominującym celem do stworzenia dobrego i pewnego wizerunku podatnika czy jego działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.

Nie ulega wątpliwości, że każda sprawa powinna być odrębnie oceniana pod kątem okoliczności, w jakich doszło do poniesienia takich wydatków.

Minister Finansów w tej interpretacji ogólnej stwierdził, że: „(…) nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej”.

Wśród wydatków, które według Ministra Finansów można zaliczyć w koszty, nie ma wydatków na alkohol, który także mógłby być serwowany podczas spotkań biznesowych.

Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (396) z dnia 20.06.2015