Biuro Rachunkowe Bilans Sp. z o.o. informuje, że na ostatnim posiedzeniu Sejmu została wprowadzona zmiana w ustawie o rachunkowości dotycząca m.in. podniesienia z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro rocznego limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, po osiągnięciu którego osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jeśli przychody netto ww. jednostek za 2016 r. wyniosą co najmniej 8.595.200 zł, tj. 2.000.000 euro × 4,2976 zł/euro (średni kurs NBP z 3 października 2016 r.), to od 1 stycznia 2017 r. są zobligowane prowadzić tzw. pełną księgowość.

Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw.