Biuro Rachunkowe Bilans Sp. z o.o. informuje, że od 1 stycznia 2016 r. wchodzą nowe zasady w zakresie rozliczania podatku VAT. Zmiany te są efektem nowelizacji ustawy o VAT oraz przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. Nowe zasady to:

1) zmiana zasad odliczenia VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych – na podstawie danych historycznych za rok poprzedni podatnik będzie musiał ustalić w jakiej części zakup dokonany jest na rzecz wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, a w jakiej – dokonany jest na inne cele, pozostające poza regulacją ustawy o VAT;

2) zmiana zasad ustalania właściwości miejscowej w zakresie podatku VAT – określenie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego nastąpi według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika;

3) nastąpi zniesienie obowiązku pisemnego uzasadniania przyczyn złożenia korekty deklaracji;

4) wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące naliczania obniżonych odsetek za zwłokę przy dobrowolnej korekcie deklaracji – obniżona stawka odsetek za zwłokę będzie wynosić 50% stawki przy obowiązku złożenia korekty deklaracji nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz dokonać wpłaty z tytułu zaległości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty;

5) nowe rodzaje pełnomocnictw: ogólne, szczególne i pełnomocnictwo do doręczeń;

6) podwyższenie do 23% stawki VAT dla dostawy sprzętu przeciwpożarowego.