Biuro rachunkowe

 

PONIŻSZE USŁUGI STANOWIĄ BAZĘ DO REALIZOWANYCH PRZEZ NASZE BIURO RACHUNKOWE ZADAŃ. W RZECZYWISTOŚCI DOPASOWUJEMY JE AKTUALNYCH POTRZEB KAŻDEGO KLIENTA

Księgowość dla firm – kompleksowe usługi

Biuro rachunkowe Bilans działa w Rybniku od 1994 roku. Nasi specjaliści dokładają wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi były na najwyższym poziomie. Dbamy o bezpieczeństwo podatkowe i rachunkowe naszych klientów. Zapewniamy profesjonalną i pełną obsługę księgową, między innymi przy założeniu spółki.
Świadczymy usługi księgowe dla 400 firm, z terenu województwa śląskiego, opolskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Dojeżdżamy do klientów w zakresie udzielania porad księgowo-podatkowych, organizacyjnych jak również w zakresie odbioru dokumentów.

Ugruntowaną pozycję naszego biura rachunkowego zawdzięczamy działalności w następujących obszarach:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i bieżąca obsługa podatkowa;
 • prowadzenie ksiąg podatkowych;
 • kalkulacja płac i obsługa kadrowa;
 • doradztwo księgowe;
 • wdrożenie i integracja systemów informatycznych;
 • pomoc w zarządzaniu firmą;
 • doradztwo podatkowe.

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wymaga stosowania zintegrowanych narzędzi informatycznych. Doświadczenie oraz kwalifikacje pracowników naszego biura rachunkowego pozwalają na profesjonalne prowadzenie ksiąg rachunkowych, między innymi w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Zajmujemy się również tworzeniem miesięcznych deklaracji podatkowych oraz na życzenie klientów raportów zarządczych. Każdego miesiąca specjaliści biura rachunkowego Bilans tworzą raporty na podstawie danych księgowych, które umożliwiają podejmowanie kluczowych dla firmy decyzji. Dodatkowo pod koniec rocznego cyklu Klient otrzymuje sprawozdanie finansowe, obrazujące sytuację finansową przedsiębiorstwa. 

biuro rachunkowe Rybnik

Kadry i płace – profesjonalna obsługa

Biuro rachunkowe Bilans w Rybniku oferuje kompleksowe usługi płacowo-kadrowe. Zapewniamy pełną i profesjonalną obsługę spraw związanych z wynagrodzeniami. Nasi specjaliści zajmują się sporządzaniem listy płac, prowadzeniem kartotek pracowników oraz rozliczeniami z właściwymi urzędami. Dbamy o najwyższy poziom świadczonych usług z zakresu kadr i płac oraz ich zgodność z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

Płace

Biuro rachunkowe Bilans w Rybniku świadczy następujące usługi w obszarze płac:

 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz   istniejącym u pracodawcy regulaminem pracy i wynagradzania
 • naliczanie świadczeń przysługujących pracownikom takich jak odprawy i odszkodowania
 • ustalanie uprawnień do zasiłków należnych pracownikom
 • sporządzanie list płac
 • przygotowywanie umów zleceń i umów o dzieło wraz z rachunkami
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS, PFRON, SOD
 • obsługa w ramach programu „Płatnik”, w tym:

- zgłoszenia pracowników do ubezpieczeń, jak również dokonywanie zmian personalnych za pomocą formularzy ZUA, ZIUA
- zgłoszenia członków rodzin osób ubezpieczonych – formularz ZCNA
- wyrejestrowania z ubezpieczeń pracowników zwolnionych – formularz ZWUA

 • sporządzanie i dostarczanie do ZUS wymaganej dokumentacji związanej z nabywaniem przez pracowników świadczeń z tytułu ubezpieczeń (Zaświadczenia Płatnika Składek Z-3)
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R, PIT 8–AR
 • prowadzenie m.in. kartotek zarobkowych i zasiłkowych
 • prowadzenie ewidencji potrąceń z wynagrodzeń pracowników z tytułu zajęć komorniczych
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i osiąganych dochodach
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11)

Kadry

Zakres świadczonych usług w obszarze kadr dotyczy m.in.:

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie dokumentów związanych z podjęciem zatrudnienia
 • sporządzanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia
 • sporządzanie dokumentów związanych z zakończeniem zatrudnienia
 • ustalanie limitów urlopowych pracowników
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7
 • sporządzanie pism urzędowych do instytucji takich jak np.: US, ZUS, PFRON

Usługi BHP

Biuro rachunkowe Bilans w Rybniku współpracuje ze specjalistami z zakresu BHP. Zapewniamy wsparcie w wykonywaniu obowiązków w zgodzie z Kodeksem Pracy i Rozporządzeniem o BHP.
Jesteśmy otwarci na potrzeby Klientów, dlatego nasze biuro rachunkowe podjęło współpracę ze specjalistami z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Oferujemy usługi w zakresie szkoleń BHP oraz zapewniamy wsparcie podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy czy ZUS.

założenie spółki Rybnik