Biura rachunkowe jednak ze zwolnieniem i bez kas fiskalnych

Minister Finansów wydał interpretację ogólną, która powinna ostatecznie rozwiązać wątpliwości związane ze stosowania zwolnienia podmiotowego z VAT oraz obowiązku posiadania kas rejestrujących przez biura rachunkowe, zajmujące się prowadzeniem ksiąg oraz sporządzaniem deklaracji podatkowych.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów w sytuacji gdy podmiot świadczy wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzania (wypełniania) zeznań i deklaracji podatkowych może on korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT, a obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej powstaje u takiego podmiotu na zasadach ogólnych.

Podatnicy, które po zmianie przepisów o doradztwie podatkowym zrezygnowali ze zwolnienia podmiotowego z VAT, a teraz chcieliby do niego powrócić, nie muszą czekać do końca roku, ale mogą to uczynić już od 1 maja 2015 r. Muszą jednak zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 8 maja 2015 r.