Rozliczenie podatkowe szczepień przeciwko grypie sfinansowanych pracownikom

Biuro Rachunkowe Bilans Sp. z o.o. informuje, że nakłady poniesione na sfinansowanie pracownikom kosztów szczepień przeciwko grypie można uznać u pracodawcy za firmowe koszty podatkowe. Jako wydatki z kategorii kosztów pracowniczych pośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą spełniają ogólną definicję kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy o pdof i art. 15 ust. 1 ustawy o pdop).

Natomiast u pracownika wartość świadczenia w postaci szczepionki należy traktować jako formę przysporzenia majątkowego, która stanowidla niego przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W omawianym przypadku bowiem pracodawca finansuje tego typu wydatek na rzecz pracowników biurowych z własnej inicjatywy, nie zobowiązują go do tego żadne przepisy prawa.

W związku z tym firma  jako płatnik podatku dochodowego w miesiącu wykonania szczepienia ochronnego ma obowiązek wartość szczepionki zsumować z pozostałymi przychodami z umowy o pracę danego pracownika biurowego. Wówczas od sumy dochodów należy pobrać zaliczkę na podatek zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 32 ustawy o pdof.