Od początku 2017 r. obowiązują przepisy ustanawiające minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł dla określonych umów cywilnoprawnych i dla tzw. "samozatrudnionych". Jednak występują przypadki omijania tych przepisów. 

Od początku roku PIP przeprowadziła ponad 220 kontroli dotyczących wypłaty minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej. Do końca roku planuje przeprowadzić co najmniej 20 tys. kontroli poświęconych stawce minimalnej.

Po już przeprowadzonych kontrolach stwierdzono, że 80% kontrolowanych przedsiębiorców przestrzega przepisów obowiązujących od początku bieżącego roku. Pierwsza kontrola, zwłaszcza w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach, ma charakter instruktażowy i zwykle nie kończy się karą. Inspektorzy wracają po miesiącu i ponownie sprawdzają firmę. Jeśli znów trafią na nieprawidłowości, mogą nałożyć mandat lub skierować sprawę do sądu.