Koszty zaniechanej inwestycji mogą być kosztem uzyskania przychodu.

Biuro Rachunkowe Bilans Sp. z o.o. z Rybnika informuje, że do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć koszt zaniechanej inwestycji. Stanie się tak o ile podatnik wykaże, że podejmując decyzję o rozpoczęciu inwestycji, zakładał jej związek z uzyskiwaniem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów (zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT).  Zgodnie z  art. 15 ust. 4f tej ustawy, koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia lub likwidacji inwestycji.

Moment zaliczenia do kosztów podatkowych to data podjęcia decyzji o trwałym/definitywnym odstąpieniu od dalszego prowadzenia danego zadania inwestycyjnego.