Biuro rachunkowe Bilans Sp. z o.o. zawiadamia, że podmioty, które podjęły dobrowolną decyzję o założeniu od dnia 1 stycznia 2016 r. ksiąg rachunkowych, mają obowiązek złożyć zawiadomienie w tej sprawie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Obowiązek ten należy spełnić do końca roku, tj. do 31 grudnia 2015 r.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2016r. obowiązkowo dotyczy np. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, w przypadku, gdy wartość ich przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 2015 r. (rok poprzedni), wynosiła co najmniej 5.092.440 zł (równowartość 1.200.000 euro wg przeliczenia po średnim NBP z dnia 1 października 2015 r., który wynosił 4,2437 zł/euro).

Podmioty, których powyższe przychody za 2015 r. nie osiągną kwoty 5.092.440 zł a chcą prowadzić dobrowolnie prowadzić księgi rachunkowe muszą o tym fakcie poinformować naczelnika urzędu skarbowego, który jest właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym, przed rozpoczęciem roku podatkowego.

Brak takiego zawiadomienia będzie skutkować tym, że o nowego roku Jednostki te nie będą mogły prowadzić pełnej księgowości.

Bilans Sp. z o.o. podkreśla jednakże, że zawiadomienia takiego nie składają jednostki, które w 2016 r. obowiązkowo prowadzą księgi rachunkowe.