Limit do VAT pozostanie bez zmian do końca 2018 r.

W dniu 14 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej podjęła upoważniającą Polskę do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy do 31 grudnia 2018 r.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Obecny limit zwolnienia z VAT do kwoty 150.000 zł obowiązywać będzie co najmniej do końca 2018 r.