Biuro Rachunkowe Bilans Sp. z o.o. informuje, że 14 czerwca rząd przyjął założenia do budżetu na 2017 r. RM proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wynosiło 2000 zł brutto. Taką propozycję rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego.

Oznacza to wzrost o 8,1 proc. (150 zł) w stosunku do 2016 r. (obecnie pensja minimalna to 1850 zł brutto). Kwota ta stanowiłaby 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 r. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną także inne świadczenia, takie jak odprawa przy zwolnieniu grupowym (wynosząca piętnastokrotność płacy minimalnej), dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Źródło: www.premier.gov.pl, www.mpips.gov.pl, stan z dnia 15 czerwca 2016 r.