Na ostatnim posiedzeniu Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o VAT.

Nowelizacja ustawy o VAT rozszerza m.in. zakres stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia na telefony komórkowe, tablety, laptopy czy konsole do gier.

Ponadto ustawodawca wprowadził warunek, że mechanizm odwrotnego obciążenia będzie miał zastosowanie w przypadku gdy nabywca towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT będzie posiadał status zarejestrowanego czynnego podatnika VAT.

Oprócz tych zmian wprowadzono zasadę, zgodnie z którą podatnicy dokonujący sprzedaży towarów wymienionych w tym załączniku będą składali informacje podsumowujące, zawierające zbiorcze informacje o dokonanych przez nich transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem, z tytułu których podatek powinien rozliczyć nabywca

Przepisy w powyższym zakresie mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2015 r.

Nowelizacja ta od 1 stycznia 2016 r. wprowadza także 23% stawkę VAT na sprzęt przeciwpożarowy.