Biuro rachunkowe Bilans Sp. z o.o. z Rybnika informuje, że od 1 lipca zaszły POWAŻNE zmiany w pełnomocnictwach przed Urzędem Skarbowym.

Wprowadzono pełnomocnictwo ogólne, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych przed organami podatkowymi. Podatnik powinien go złożyć elektronicznie przez CEIDG albo przez Portal Podatkowy MF, na którym podatnik sam się musi zalogować i wyznaczyć pełnomocnika.

 

Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania tylko w konkretnej sprawie przed organami podatkowymi. Podatnik składa go na piśmie do akt konkretnej sprawy, albo w formie elektronicznej lub ustnie do protokołu.

 

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracjizeznań, informacji, wykazów, zestawień:

- elektronicznie, UPL-1 (tutaj się nic nie zmieniło),

- papierowo (należy złożyć UPL-1P)

 

Pełnomocnictwo w trakcie kontroli, to jeszcze inny rodzaj pełnomocnictwa.

 

W związku z powyższym, wszystkie dotychczasowe pełnomocnictwa (oprócz UPL-1) wygasły z dniem 1.07.2016 r.